Çift Dilli Eğitim Sistemi

ÇİFT YABANCI DİLLİ EĞİTİM

Erken yaş, ikinci dil hatta üçüncü dil öğrenimi için bir fırsat penceresidir ve bu yaşta atılan yabancı dil tohumlarının ileriki yaşlarda çok güzel filizlendiğini uygulamalardan görmek mümkündür. İki dillilikte beynin farklılıkları anlayabilme, bağlantılar kurabilme, takip etme ve farklı kültürleri anlama hızı artmaktadır.
Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir çünkü çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini, İngilizce öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler.
Tüm bu bilgiler çerçevesinde Sevgi Yumağı Anaokulu “çift yabancı dil” konseptini, başarılı bir şekilde, okul öncesi öğrencileriyle uygulamaktadır. Gerek okul öncesi küçük grupta, gerekse hazırlık grubundaki öğrenciler, pratikte gün içerisinde hem İngilizce’yi, Fransızca’yı hem de Türkçe’yi aktif olarak kullanıyor oldukları bir eğitim modeli içerisinde eğitilirler.
Bu bağlamda da, algılarının fazlasıyla açık olduğu bu yaş döneminde, evlerinde, doğal bir ortamda bir yabancı dili öğreniyormuşçasına rahat, duyarak, görerek, kısacası yaşayarak kendi yaş grupları paralelinde hakim olurlar.
Anasınıfımızda, yabancı dil programıyla birlikte, çocuğun yeni bir anlayışı nesnelerle uğraşarak, insanlarla, olaylarla ve fikirlerle etkileşime girerek zihninde yapılandırdığı öğrenme şekli olan etkin öğrenme uygulanmaktadır.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sevgiyumagianaok/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sevgiyumagianaok/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757